24.04.2024
България Темида

И предложението на Янаки Стоилов за освобождаването на Гешев отива във ВСС

Предложението на бившия служебен министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев се връща във Висшия съдебен съвет (ВСС). Това става, след като днес петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди определението на първата инстанция, че гражданското сдружение „Боец“ няма правен интерес да обжалва решението на ВСС от лятото на 2021 г., с което съветът обяви, че министърът на правосъдието няма право да иска освобождаването на главния прокурор.

На 22 юли м.г. с 12 на 8 гласа кадровиците обявиха, че за недопустимо искането на служебния правосъден министър, като приеха, че той няма правна легитимация да предлага предсрочното освобождаване на Иван Гешев (виж повече тук).

След вота проф. Янаки Стоилов направи две неща – сезира Конституционния съд по отношение на правомощията на министъра на правосъдието и обжалва решението на ВСС пред Върховния административен съд (виж тук).

На 8 февруари т.г. КС единодушно заяви, че правосъдният министър може да иска предсрочното освобождаване на тримата големи в съдебната система – председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и главния прокурор (повече виж тук).

На 22 февруари т.г. ВАС пък задължи ВСС да се произнесе по същество по искането на Янаки Стоилов (виж още тук). Цялата преписка, заедно с определението на съда, обаче така и не се върна в съвета, защото се оказа, че решението на ВСС е обжалвано и от „Боец“. Тричленният състав на ВАС остави жалбата без разглеждане като прие, че сдружението няма правен интерес.

Сега петчленен състав на ВАС потвърди решението на първата инстанция. Върховните съдии изтъкват, че страни в производството за предсрочното освобождаване на главния прокурор са вносителят на предложението – министърът на правосъдието, Иван Гешев като заинтересовано лице и ВСС като орган, който е отказал да разгледа искането.

Производството пред Пленума на ВСС е инициирано от министъра на правосъдието с предложение от 16 юли 2021 г. за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор. С решение №1 от 8.02.2022 г. по конституционно дело №17/2021 г. Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави предложения до ВСС за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, на председателя на ВАС и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията. Субекти в административното производство пред Пленума на ВСС са министърът на правосъдието, който е направил предложението, Пленумът на ВСС, в чиято компетентност е да разгледа предложението и главният прокурор на Република България Иван Гешев, в качеството му на заинтересовано лице. Предметът на административното производство предопределя надлежните страни, а с това и принадлежността на правото на жалба до съда. Затова процесуалната легитимация на страните е условие, за да съществува право на жалба в полза на определено лице“, посочва ВАС. И допълва, че след като гражданското сдружение „Боец“ не е страна в административното производство, то няма право и на жалба до съда, тъй като няма активна легитимация.

ВАС допълва, че правният интерес трябва да е пряк, като със самата отмяна на оспорения административен акт трябва да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпването ѝ от изпълнение на административния акт. Върховните съдии отбелязват още, че правният интерес трябва да е и непосредствен, т.е. административният акт трябва да засяга правната сфера на жалбоподателя като отнема, изменя или ограничава правата му, или противозаконно създава задължения за него, или създава права на трето лице, с което да уврежда жалбоподателя. „Разбирането, че е допустимо подаването на жалба в защита на чужди субективни права, свободи и законни интереси, когато са на лица, членуващи в сдружение, не съответства на закона и цитираните конституционни решения. Уставът е многостранен договор и поради това процесуална субституция по смисъла на чл. 26, ал. 2 от ГПК, въз основа на устав, не може да възникне. Затова всички доводи, които жалбоподателят е развил във връзка с предмета си на дейност като сдружение, правата на членуващи в сдружението граждани, са ирелевантни. Решението на Пленума на ВСС не засяга пряко и непосредствено лични права на сдружението“, изтъква ВАС.

Както вече стана ясно, предложението на проф. Стоилов трябва да се върне във ВСС, който да го разгледа по същество, както отсъди ВАС. При все това най-напред кадровиците ще трябва да обсъдят неговата редовност и допустимост, както гласят правилата, които приеха неотдавна (виж тук) по повод предложението на сегашния министър на правосъдието Надежда Йорданова, която също поиска предсрочното освобождаване на Иван Гешев като посочи девет основания за това. На заседание на ВСС вчера изцяло бяха допуснати пет случая, други три частично, а деветият казус, свързан с фирма „Жоси“, беше изключен (виж повече тук).

В предложението си проф. Янаки Стоилов отбелязва четири нарушения на Етичния кодекс в дейността на Иван Гешев – на принципите за безпристрастност, благоприличие и конфиденциалност, както и на задълженията му като административен ръководител.

Първото основание, посочено от Стоилов, е „разгласяване на данни от досъдебно производство, при това избирателно и тенденциозно, представляващо нарушение на чл. 32 и 33 от ЗСРС“. Второто е „публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост и нарушават презумпцията за невиновност“. Следващото е „липса на еднакви критерии при преценката и действията по случаи, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности“. И последното основание е „пренебрегване на принципа за случайно разпределение на делата (чл. 9 ЗСВ) чрез създаване на специализирани отдели в СРП и СГП, в чието кадрово окомплектоване участват командировани прокурори, поставящо под въпрос тяхната независимост“.

Related posts

МРРБ откри нарушения за милиони при ремонтите на републикански пътища

Дани Тренчева

Над 3 млн. лв. бонуси са раздадени на администрацията на Министерски съвет

admin

Радев: Не приемаме ултимативни искания от когото и да било

Дани Тренчева

МВР огласи 116 знакови казуса, смачкани от прокуратурата

3 411 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последните 24 часа

Дани Тренчева

Парламентарните групи имат 20-дневен срок за предложения за управител на БНБ

Дани Тренчева

Leave a Comment