22.06.2024
Благоевград Кресна Пулсът на Югозапада Симитли

Започна приема на заявления за допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление от 400 лева

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – БЛАГОЕВГРАД СЪОБЩАВА:

За изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 на МС от 27.10.2022 г.

Право на еднократна финансова подкрепа в размер на 400лв. имат:

I. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2022 – 2023 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (наредбата) поради установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок от диференцирания доход за отопление със сума, по-малка от или равна на 40,00 лв.;

2. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2022 – 2023 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ към 1 ноември 2022 г.;

3. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2022 – 2023 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от наредбата поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ към 1 ноември 2022 г. и установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок от диференцирания доход за отопление със сума, по-малка от или равна на 40,00 лв.;

II. 1. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца / от 01.04.2022г. до 30.09.2022г./ е не по-висок от диференцирания доход за отопление със сума, по-малка от или равна на 40,00 лв.;

2. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2022 – 2023 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от наредбата, имали са непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и продължават да са регистрирани;

3. на лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2022 – 2023 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от наредбата, имали са непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“, продължават да са регистрирани и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок от диференцирания доход за отопление със сума, по-малка от или равна на 40,00 лв.

Еднократната финансова подкрепа на лица и семейства по ал. 1 се отпуска или отказва със заповед на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на заявление-декларация и социален доклад от проведена социална анкета.

В заявление-декларацията се декларира доходът за 6 последователни месеца в периода от 1 април до 30 септември 2022 г., въз основа на който се определя средномесечният доход на лицето и семейството.

Еднократната финансова подкрепа се предоставя на лицата и семействата в размера по чл. 6 от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица и семейства по касов и безкасов път.

Заявление-декларацията се подава до 14 дни от влизане в сила на постановлението т. е. от 01.11.2022г. до 14.11.2022г. включително.

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 01.11.2022г. до 14.11.2022 г. включително по един от следните начини:
1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
3. чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да намерите в рубриката „Контакти“- https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Към заявлението-декларация се прилага следните документи:

Документи за доходи от:

– трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;

– извършване на услуги с личен труд;

– дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

– стипендии;

– други доходи.

При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

Изплащането на помощта през месец декември 2022г. ще бъде еднократно, поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена.

 

ТЕЛЕФОНИ НА ДИРЕКЦИЯТА:   

073/ 88 17 66 ; 073 /885442; 073 /832081; 073/ 88 1182 за Благоевград,

07433 22 35 за Кресна

0748 7 20 11 за Симитли

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

Related posts

Коледната елха на град Симитли грейва утре

admin

Основателите на Македонския културен клуб „Никола Вапцаров“ в Благоевград с петиция в ЕК срещу България

admin

Застреляха куче в Благоевград

admin

Инцидент с АТВ в Банско

admin

В Сушица почетоха Сурва по стар стил

Дани Тренчева

Шефът на Басейнова дирекция – Благоевград Вл. Димитров подаде оставка

Leave a Comment