13.04.2024
Без категория България

ДФЗ нареди плащания за 23 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Държавният фонд „Земеделие“ (ДФЗ) нареди плащания за 23 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР: 2014-2020 г.). Финансовата помощ, която се предоставя на страната ни от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подпомага 60 бенефициери за подобряване на тяхната модернизация и конкурентоспособност, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.

По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са разплатени 9 616 706 лв. по 16 публични проекта. Средствата са договорени основно за обновяване на уличната мрежа в общините от селските райони.

10 406 826 лв. са преведени на девет бенефициери по двете най-големи инвестиционни подмерки – 4.1. и 4.2. От тях 8 598 114 лв. се предоставят по седем проекта на предприятия от хранително-вкусова промишленост по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Останалите 1 808 712 лв. са платени за два  проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Петима фермери, които имат сключени договори по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, получават общо 128 037 лв. От ДФЗ припомнят, че субсидиите от ЕС се предоставят за развитие на материалните мощности в стопанствата, за въвеждане на нови технологии и опазване на околната среда.

По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 391 140 лв. по един проект. С договорените средствата кандидатът изпълнява проект за технологично оборудване на цех за производство на дограма и алуминиеви конструкции.

Безвъзмездна помощ, в размер на 195 580 лв., е преведена за проект по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. Още един проект, но по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации“, получава 115 633 лв. Местните инициативни групи, които работят по подхода „Водено от общностите местно развитие“, са субсидирани с 1,5 млн. лв. за общо 25 проекта.

По ПРСР (2014-2020 г.) са разплатени още 474 749 лв. по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“, както и 135 441 лв. по мярка 20 „Техническа помощ“, допълват от Фонда.

Related posts

Експерт: Режимът на тока увеличава риска от катастрофи

Дани Тренчева

120 години от гибелта на Гоце Делчев

admin

Започва данъчната кампания

Дани Тренчева

Докога ще ни трябва зеленият сертификат?

Дани Тренчева

Ресторантьори: Зелен сертификат за всички или цялостното му отпадане

Дани Тренчева

Разхлабват антиCOVID мерките в София

Дани Тренчева

Leave a Comment