31.01.2023
Благоевград Пулсът на Югозапада

ЮЗУ „Неофит Рилски“ спечели два проекта по програма „Еразъм+“ и един проект по Норвежкия финансов механизъм

По програма „Еразъм+“ Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще участва като водещ партньор в проект „Устойчивост като инструмент за възстановяване на малките туристически фирми: Отговорност към околната среда и социална отговорност в туризма“ (Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism). Партньори в проекта са ДекаПлюс Бизнес Сървисис (Кипър), Европейският клъстер Алпе Адрия Панония (Сърбия), Асоциацията Европейска екосистема (България), Центърът за професионално обучение ДИАС (Гърция), Асоциация Харгита (Румъния), Инсталофи Леванте (Испания). Главната цел на проекта е да отговори на потребностите от обучение на собствениците на малки и средни бизнеси в областта на туризма на базата на новостите в науката, както и подобряване на тяхната икономическа активност от гледна точка на нейното социално и екологично въздействие.

Университетът ще участва като организация-партньор в проект „Social and Sustainable skills for young NEET population (SOSUK)“, Проект No.2021-1-EL02-KA220-YOU-000029015, Ключова дейност КА220 – „Партньорства за сътрудничество с младежта“ от страна на Гръцката национална агенция „Еразъм+“. Водещ партньор по проекта е Академията по предприемачество (АКЕП) (Гърция), а останалите организации-партньори в него са Младежката асоциация „Бреза“ (Хърватия), Белгийско-италианската търговско-промишлена палата (Белгия), ЮЗУ „Неофит Рилски“, Асоциацията АРЕС’ЕЛ (Румъния), Социалното предприятие „МОБИЛЕ АДВЕНТУРЕ“ (Полша). Целите на проекта са подобряване на пригодността за заетост на младите хора и осигуряване на съответната квалификация като подходяща основа за изграждане на професионална кариера или развитие на предприемачески възможности.

По Норвежкия финансов механизъм ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще бъде организация-партньор по проект „Изследване и проследяване на ефективността от услуги, предлагани от Обществени служби по заетостта на младежи между 18-29 години /NEETs/“ (Public employment services tracking effectiveness to support rural NEETs Tr@ck-IN). Водещ партньор по проекта е ISCTE IUL (ЛисабонскиУниверситет), а останалите организации-партньори са от Португалия, Естония, Италия, Испания,  Румъния, България, и Исландия. Проектът е насочен към младежи между 18-29 години, които нямат образование и работа, и живеят в малки градове и селски райони (NEETs).

Related posts

Почетоха храмовия празник на църквата „Св. Николай“ в село Градево

Дани Тренчева

В община Симитли започва изготвянето на списъци на желаещите да закупят дървесина от Държавното горско стопанство

Дани Тренчева

Авария спря тока в тунел „Железница“ 

ЛРД – с. Сенокос покоси най-големия хищник в района

admin

Зов за помощ, нека помогнем на една майка на 2 деца да живее!

admin

Наплив от желаещи да се възползват от новия етап на мярката “60/40” в Благоевградска област

Дани Тренчева

Leave a Comment