24.07.2024
България

Част от кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е изградена без строителни книжа

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) установи, че удължението на кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е изградено без необходимите строителни книжа след извършена проверка по документи и на място по разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, съобщиха от националния строителен контрол.

Държавният строителен контрол не откри строителни книжа в община Бургас, нито искания за издаване на разрешение за строеж за преустройство и удължаване на хидротехническо съоръжение „Кейова стена“, изградено в акваторията на Черно море.

С изменение на кадастралната карта през 2020 г. площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. м на 5838 кв. м съгласно предоставените кадастрални скици. Според тях обектът се води поземлен имот. От Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас (СГКК) е издадена скица на имота, предназначен за пристанище, с вписан собственик „Хермес Солар“ ООД, съгласно констативен нотариален акт от 2020 г. В него е записано, че имотът се състои от две основни части – северна и западна, изградени на два етапа в акваторията на Черно море през 70-те и 80-те години на ХХ век.

При проверката на място от ДНСК е установено, че обектът „Кейова стена“ представлява стоманобетонна подпорна стена – вълнолом и стоманобетонен кей с Г-образна форма. Приблизителната дължина на съоръжението е 280 метра и се състои от северна част с приблизителна дължина 175 м и западна – с приблизителна дължина 105 м.

От огледа на място става ясно, че около 50 м от северната, дългата част на кейовата стена, е старо строителство. Бетонът е обрушен и на места има оголена, силно корозирала армировка. Върху нея е положена нова бетонова настилка. Новото строителство е цялата къса част и около 125 м от дългата част на кейовата стена. Това се потвърждава от кадастралните скици и от сателитните снимки. За новото строителство не са открити необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж.

Вследствие на проверката ДНСК ще възложи на външни специалисти извършване на подробно обследване, обхващащо и подводната основа на имота „Кейова стена“. Въз основа на данните от обследването ДНСК ще предприеме последващи законосъобразни действия по случая.

Related posts

Мъж преби украинка и я изхвърли гола и боса на стълбите

admin

Кирил Петков: Не гоним Митрофанова, защото това ще е пълно прекъсване на отношенията

admin

Ученичка е починала в Английската гимназия в Бургас

admin

Прогноза за времето – 17 декември 2021

Дани Тренчева

Нинова: Бюджет 2022 г. е най-социалният от последните години

Дани Тренчева

Честита пролет!

admin

Leave a Comment