03.12.2023
Пулсът на Югозапада Симитли

Успешният опит от проект „Наше село за нулеви отпадъци“ на Община Сатовча беше представен в община Симитли

На 28.02.2022г. Община Сатовча проведе информационна кампания – дискусия в град Симитли за популяризиране на резултатите от демонстративен проект №BG16M1OP002-2.009-0069-С01 с наименование „Наше село за нулеви отпадъци“, в подкрепа на въвеждане на добра практика „Плащане според количеството отпадъци“ (чрез отчитане обема на отпадъците) по модела на провинция Тревизо, регион Венето, Италия, както и елементи от модела на община Фатерщетен, провинция Бавария, Германия“.

Проектът е финансиран по приоритетна ос № 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионнияфонд на Европейския съюз.

Срещата се проведе в сградата на Народно читалище „Св. Климент Одхридски“ – град Симитли и е част от шестте поредни информационни кампании, които ще се проведат на територията на всички райони на планиране на България, а именно –  гр. Сунгурларе, гр. Симитли, гр. Кирково, гр. Берковица, гр. Бяла, област Русе и гр. Долна Митрополия.

В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при управление на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“.

Демонстрационният проект се изпълнява в малък мащаб на територията на община Сатовча и включва оборудване на еднофамилни/ малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци и с кофи за рециклируеми отпадъци. Основната дейност по проекта е провеждане на симулационна игра за 200 бр. домакинства от общината, чрез която да се тества моделът за определяне на такса битови отпадъци въз основа на количеството отпадъци, генерирани от всяко домакинство. Целта на проекта е да се доприсе за постигане на целите заложени в Закон за управление на отпадъците, чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци.

Проектът е насочен към повишаване на общественото самосъзнание за спазване на най-високо ниво на йерархията за управление на битовите отпадъци – предотвратяване образуването на битови отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци, както и разделно събиране на битови отпадъци и последващо рециклиране, чрез въвеждане на справедлив модел за определяне на такса битови отпадъци.

В информационната среща участие взеха представители на Общински администрации Сатовча и Симитли, екипа на проекта, представители на домакинствата участвали в проекта, бизнеса и граждани. В рамките на информационният ден бяха представени постигнати положителни резултати по проекта и добри практики от други страни членки на ЕС.

Лектор в областта на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъци и екология, сподели примери и решения  от професионалният си опит.

 От името на кмета на Община Сатовча благодарности за оказаната подкрепата към участниците в срещата, домакините  Община Симитли и читалището в града поднесе г-н Илхан Карагьозов от Община Сатовча. Зам. кмета на община Симитли г-жа Евгения Георгиева  благодари за полезната среща, споделения проектен опит и изрази готовност да използват този опит в своята работа.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16M1OP002-2.009-0069-С01  с наименование „Наше село за нулеви отпадъци“, одобрен за финансиране по приоритетна ос № 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Related posts

Проверки за незаконен дърводобив текат в цялата страна

admin

Протест блокира участък от АМ „Струма“ край Благоевград!

admin

Спират водата в Симитли заради изместване на довеждащия водопровод

admin

Парична гаранция за мъжа, хакнал профила на Кирил Петков

admin

„Югозападна болница“ очаква финансова помощ за борба с COVID-19

Дани Тренчева

Десет дни преди Коледа! Община Симитли започва обратното броене до едни от най – любимите празници със запалване на коледните светлини

Дани Тренчева

Leave a Comment