17.06.2024
Петрич Пулсът на Югозапада

Нов социален проект на Община Петрич ще помага на хора с увреждания, на деца и възрастни от малцинствени общности

Нов социален проект стартира в Община Петрич. Проектът ще е в помощ на хора с увреждания, на деца и възрастни от малцинствени общности. Целта на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за осъществяване на достъпа до образование“ – компонент 2, защитен от Община Петрич, е посредством интегриран подход да се предоставят социални и здравни услуги, да се подобри достъпа до заетост, образование и обучение в професия. Насочен е към уязвими групи от населението – хора в неравностойно положение и малцинствените общности. Стойността на проекта е малко над 1,5 млн. лв. Финансирането идва по две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука, образование и интелигентен растеж“. Договорът е подписан от кмета Димитър Бръчков.

Така Община Петрич успешно върви в посока за надграждане на социалните услуги вече шеста година. Заложените дейности са насочени към хора с по-ниска квалификация и малцинствата. Община Петрич като работодател по проекта ще разкрие 30 нови работни места за хора с по-ниско образование, които ще бъдат обучени в две професии – електротехник и озеленител и след това наети на трудов договор за една година. Отделно от това ще се продължи с услугата „Домашен асистент“ за над 100 потребители – хора с увреждания и възрастни хора. В това направление на проекта ще бъдат наети още 80 души. Услугите – здравни и социални ще се предоставят ежедневно, по предварителен график в домовете на потребителите.

По същия проект партньори на Община Петрич са две детски градини – в село Кавракирово и град Петрич (ДГ „Снежанка“) и две читалища – в селата Скрът и Кавракирово. Детските градини ще бъдат подпомогнати за допълнителни дейности, насочени към обхващане и задържане на деца, които са отпаднали от предучилищно образование. Индивидуалната и групова работа с деца и родители ще се осъществява от педагози, социален работник, психолог, медиатор, които ще бъдат и на терен – квартали, махали. Ще бъдат обхванати минимум 100 деца и техните родители. За читалищата е предварително съгласувано какво да бъде осигурено по проекта, така че да се осъществява пълноценно включване в културни дейностите на деца и възрастни от уязвимите групи. Ще бъдат създадени творчески клубове за работа, ще бъде закупено оборудване и обзавеждане.
С този проект Община Петрич успешно върви в посока за надграждане на социалните услуги вече шеста година.

Related posts

Петокласник от град Симитли, носител на „Златната лира на Орфей“

admin

След 3 неуспешни опита за шефски пост гоцеделчевецът Н. Биларев оглави „Напоителни системи” в Благоевград

admin

Д-р Вл. Таковски ще защитава интересите на община Благоевград при актуализиране на общинската здравна карта

Допълнителни противоепидемични мерки в община Гоце Делчев

Дани Тренчева

ЮЗДП с мерки за осигуряване на населението с дърва за огрев на достъпни цени

Дани Тренчева

Таня Димитрова: Гонят ме от общинското жилище в Благоевград, а съм самотна майка с 13-г. син

admin

Leave a Comment