03.12.2023
Благоевград Пулсът на Югозапада

Новоизбраният кмет на село Церово – Иван Саков положи клетва пред Общински съвет Благоевград

Радослав Тасков, председател на Общински съвет Благоевград, откри извънредното заседание на местния парламент, на което Иван Саков положи клетва и встъпи в длъжността кмет на село Церово, община Благоевград.

Председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград – адв. Мартин Бусаров обяви решението на комисията, от 11 октомври 2021 година, с което Иван Саков е избран за кмет на село Церово.

Заседанието на Общински съвет Благоевград продължи с гласуване на извънредна точка във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОПРР 2014-2021година, в което община Благоевград е допустим партньор на Министерство на здравеопазването.

Точката бе подкрепена от 33 от общинските съветници, които гласуваха решение:

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

1. Общински съвет Благоевград определя Община Благоевград да бъде партньор по горепосочения проект, като изпълнява посочените от СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД и СБАЛОЗ – Благоевград инвестиционни предложения при подготовката на проектното предложение от Министерството на здравеопазването.

2. Общински съвет Благоевград дава право на Кмета на Община Благоевград да подпише Партньорски споразумения с Министерство на здравеопазването за СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД и за СБАЛОЗ – Благоевград.

3. Общински съвет Благоевград дава съгласие Община Благоевград да осигури финансов ресурс до 244 950,00 лв. с ДДС за СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД и до 197 180,00 лв. с ДДС за СБАЛОЗ – Благоевград за изпълнение на дейностите предмет на Партньорските споразумения.
С 31 гласа „За“ бе прието предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

Работата на местния парламент продължи с гласуване на предложения, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост и допускане изработване на подробни устройствени планове.
След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието на местния парламент.

Related posts

Александър Николов: Газ има, президентът се доверява на некомпетентни и неморални хора

admin

Верижна катастрофа с 5 автомобила затвори главен път Е-79

Дани Тренчева

Задържаха мъж за разпространение на канабис на непълнолетни

admin

Днес предават бюлетините за вота в неделя

Дани Тренчева

Община Благоевград изплати еднократните помощи за новородени

Дани Тренчева

8 нови случая на COVID-19 в Благоевград

Leave a Comment