03.12.2023
Култура и изкуство Пулсът на Югозапада Симитли

Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“ – град Симитли отбелязва своя празник

В днешния ден, когато почитаме Св. Климент Охридски, едноименното читалище в град Симитли отбелязва своя празник. По този повод от културния институт пожелават: „Нека останем и продължим да бъдем достойни пред делото на Св.Климент Охридски“.

Народно читалище „Св.. Климент Охридски – 1922“ в град Симитли е основано през 1929 година, като в първия му устав е записано, че целта на културния институт е „…да буди и закрепва гражданското и народностно съзнание, да работи за общественото и нравствено възпитание, да укрепва привързаността към земята и селото, да затвърдява труда като единствена основа, върху която може да бъде изградено могъществото на народа и на отделната личност, да укрепва у жителите привързаност към родните изкуства и науки“.

Пръв председател на читалището е Георги Захов (1936 – 1937), а в Управителния му съвет влизат Благо Айков, Йордан Попов, Славка Тихчева, Александър Джуков, Петър Докузов и Григор Колачин.

Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” е самостоятелна, независима, самоуправляваща се културно-просветна организация на населението от Симитли и общината. То е изградено и работи върху принципите на демократизма, доброволността и автономията. В своята дейност то изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

Цел и задача на Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности и интереси на населението от Симитли и общината, да разкрива условия за общуване между хората, да подпомага и организира стопански и културни дейности в своя район.

Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” обогатява културния живот и обслужва свободното време на хората, създава условия за развитие и изява на творческите способности на младото поколение, поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции, оказва методическа помощ на читалищата в общината и осигурява достъп до всякакъв вид информация, каквато читалището може да предостави.

Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” осъществява своите цели и задачи чрез различни форми и средства като:

* общодостъпни библиотеки – отдел за възрасти и детски отдел

* самодейни колективи, школи, курсове по изкуства и чужди езици

* клубове по интереси – за проучвателска и събирателска дейност в областта на фолклора и етонграфията

* концерти, спектакли, театри, изложби

* празници и ритуали

* събиране и разпространяване на знания за родния край

* създаване и съхраняване на музейни колекции

* поддържане на електронни и информационни мрежи

* предоставяне на компютърни и интернет услуги.

Читалищната библиотека е с два отдела: детски отдел и отдел за възрастни. Книжният фонд наброява над 27 472 тома литература. И двата отдела на библиотеката разполагат с читалня, където е предоставена справочна литература. В отдела за възрастни читателите ползват компютърната техника, предоставена от програмата „Глобални библиотеки”.

Related posts

Симитли отново въстана, заради новия мост: Протестът им затвори главен път Е-79

admin

Блъснаха жена на пешеходна пътека в Благоевград

admin

Свлачища затвориха пътя след Рилския манастир

admin

Кметски маневри за едни 18 милиона на всяка цена

admin

Председателят на ОбС – Симитли Вилимир Александров представи мерките, които общината предприе за справяне с COVID кризата по време на научен форум

Наематели и концесионери в Благоевград с финансови облекчения от 30%, ако нямат задължения към Общината

Дани Тренчева

Leave a Comment