22.04.2024
Благоевград Пулсът на Югозапада

Благоевградска фирма осъди община Благоевград за 1,4 млн. лева

Благоевградската фирма ЕТ „МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ“ осъди община Благоевград за сумата от 1 389 103, 36 лева по договор за инженеринг № 98-00-213/19. 09. 2014 г. за проектиране и изграждане на Спортен комплекс в ж. к. Еленово.

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 50086

гр. София, 03.02.2023 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в съдебно заседание на шести юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

ОТМЕНЯ решение № 11788 от 5. 08. 2020 г. по в. т. д. № 716/2020 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав в частта, с която е потвърдено решение № 5255 от 4. 12. 2019 г. по т. д. № 125/2017 г. на Благоевградски окръжен съд в частта, с която са отхвърлени предявените от И. П. К., действащ като ЕТ „М.-П-И. К.“, срещу [община] искове по чл. 266, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 1 389 103, 36 лв., представляваща възнаграждение за извършени СМР по договор за инженеринг № 98-00-213/19. 09. 2014 г., и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 233 123, 64 лв., представляваща мораторна лихва за периода от 9. 12. 2015 г. до 3. 10. 2017 г., както и в частта, с която И. П. К., действащ като ЕТ „М.-П- И. К.“, е осъден да заплати на [община] разноски за първоинстанционното и въззивното производство в размер на 7 455, 69 лв. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :

ОСЪЖДА

Община Благоевград с адрес пл. Г. И. – Македончето № 1 да заплати на Иван П. Костадинов, действащ като ЕТ „М.-П-И. К.“, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], вх. Б, ет. 12 на основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД сумата от 1 389 103, 36 лв. /един милион триста осемдесет и девет хиляди сто и три лева и 36 ст./, представляваща възнаграждение за извършени СМР по договор за инженеринг № 98-00-213/19. 09. 2014 г., заедно със законната лихва върху сумата, считано от 3. 10. 2017 г. до окончателното й изплащане, и на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД сумата от 233 123, 64 лв. /двеста тридесет и три хиляди сто двадесет и три лева и 64 ст./, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата за периода от 9. 12. 2015 г. до 2. 10. 2017 г.

ОБЕЗСИЛВА

решение № 11788 от 5. 08. 2020 г. по в. т. д. № 716/2020 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав и потвърденото с него решение № 5255 от 4. 12. 2019 г. по т. д. № 125/2017 г. на Благоевградски окръжен съд в частта, с която са отхвърлени предявените от И. П. К., действащ като ЕТ „М.-П-И. К.“, срещу [община] искове, както следва: 1. по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 1 389 103, 36 лв., дължима за извършени СМР при първоначална липса на основание, и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 233 123, 64 лв. лв., представляваща мораторна лихва за периода от 9. 12. 2015 г. до 3. 10. 2017 г.; 2. по чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД за заплащане на сумата от 1 389 103, 36 лв., дължима за извършени СМР на отпаднало основание, и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 233 123, 64 лв., представляваща мораторна лихва за периода от 9. 12. 2015 г. до 3. 10. 2017 г.; 3. по чл. 61 ЗЗД за заплащане на сумата от 1 389 103, 36 лв., дължима за извършени СМР поради водене на чужда работа без пълномощие, и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 233 123, 64 лв., представляваща мораторна лихва за периода от 9. 12. 2015 г. до 3. 10. 2017 г. и 4. по чл. 59 ЗЗД за заплащане на сумата от 1 389 103, 36 лв. за извършени СМР, с която сума ответникът неоснователно се е обогатил, и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 233 123, 64 лв., представляваща мораторна лихва за периода от 9. 12. 2015 г. до 3. 10. 2017 г.

ОСЪЖДА [община] да заплати на И. П. К., действащ като ЕТ „М.-П-И. К.“, разноски за трите инстанции в размер на 212 218, 31 лв. /двеста и дванадесет хиляди двеста и осемнадесет лева и 31 ст./.
Решението не подлежи на обжалване.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

Related posts

Застреляха куче в Благоевград

admin

Европарламентът ще разследва нехуманното отношение към кучетата в Благоевград

admin

Apple Earnings: Most Boring Quarter of The Year Still Holds Some Intrigue

admin

ОбС – Разлог не прие избрания за болничен управител Янко Кочев, обявяват нов конкурс

admin

АПИ: До 18 ч. днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по пътя Симитли – Разлог

Кметът на Белица участва в първата присъствена сесия на националната делегация на Европейския Комитет на регионите

Дани Тренчева

Leave a Comment