17.04.2024
Благоевград Пулсът на Югозапада

44 точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на ОбС Благоевград

44 точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, насрочено за 29 октомври от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“ на Община Благоевград.

Председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, на която представи пред представителите на медиите и обществеността какво предвижда предварителния дневен ред.

Той информира, че в деловодството на Общински съвет е депозирано заявление от инж. Венцислав Атанасов, управител на „Благоевград инвест 2016“ ЕООД – Благоевград, в което се посочва, че желае да бъде предсрочно освободен от длъжността Управител, по взаимно съгласие.

От думите му стана ясно, че не са посочени конкретни мотиви за искането. Очаква се до заседанието на Общински съвет, което е този петък, кметът на Община Благоевград да направи всичко необходимо, за да може искането на инж. Венцислав Атанасов да може да се разгледа от общинските съветници.

Радослав Тасков припомни, че управителите на всички общински дружества са с изтекли договори и предстои процедура за избор на нови.

На редовното заседание, по първа точка от дневния ред,  общинските съветници ще дискутират  питане с вх. № 69-00-1330/15.10.2021г., от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград, което ще бъде докладвано от Кирил Илиев – общински съветник.

Въпросите, отправени към Кмета, са свързани с процедури по продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Съветниците ще се произнесат и относно предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

Председателят Радослав Тасков ще докладва предложението и ще отправи апел към общинските съветници да подкрепят Красимир Божурски, председател на клуб по мотокрос „Еър Макс Рейсинг“, който е диагностициран с тумор на мозъка и му предстои продължително лечение в Турция.

Заседанието на местния парламент ще продължи с разглеждане на предложение № 60-00-352/28.09.2021 г., относно изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2021 година.

Председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти – Йосиф Кочев пък ще докладва предложение, относно осигуряване на собствено финансиране от Община Благоевград за изграждане на физкултурен салон към Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, Договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Дневният ред беше одобрен на Председателския съвет към Общински съвет Благоевград.

Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 29 октомври  2021 година /петък/ от 09:30 ч. в зала „22-ри Септември” на Община Благоевград.

Related posts

12 новозаразени с COVID-19 в област Благоевград

Председателят на ОбС – Банско К. Загорчин: Стига спекулации със зоната около хижа „Г. Делчев“, 90% от нея е частна, никой още не е поискал да строи

admin

Спасяването на Богоявленския кръст в село Полена ще се извърши зад сградата на бившото училище

Дани Тренчева

Мащабна акция за 3 кубика съчки в благоевградското село Рилци

admin

Мокри и на места хлъзгави пътища в област Благоевград

Дани Тренчева

От днес започва планова профилактика на водопроводната мрежа в община Симитли

admin

Leave a Comment