01.12.2022
България

Гешев иска от КС отмяна на текстове, които предвиждат парламентарен контрол над прокуратурата

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – на чл. 25 и на част от текстовете на чл. 86. Искането спрямо първата разпоредба е, защото недопустимо „разширява“ конституционно предвидения контрол на законодателната над съдебната власт, а с текстове от втората разширява и допълва по недопустим начин правомощията на Народното събрание, се казва в съобщение от прокуратурата.

В искането се сочи, че чл. 25 противоречи на принципа за разделението на властите и на прогласената от основния закон независимост на съдебната власт. Разпоредбата предвижда предвижда най-малко веднъж на всеки три месеца в Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание да се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи. Посочени са и конкретни теми, които могат да бъдат обсъждани – законодателни промени, ресурсна осигуреност, резултати в борбата с престъпността, взаимодействие с разследващите органи и др.

Този текст от правилника на практика допуска обсъждане по всяко време, което обезсмисля възможността за реално обобщаване на информацията относно процесите в развитието на криминогенната обстановка и води до недопустима намеса в дейността на прокуратурата. Определянето на срок за провеждане на обсъждане по посочените теми е прекомерно, излиза извън системата на контрол и възпиране на отделните власти и може да се определи като вмешателство в независимостта на съдебната власт, посочва главният прокурор.

Той припомня още, че контролът на законодателната върху дейността на съдебната власт по прилагането на закона се осъществява чрез ежегодното изслушване и приемане от Народното събрание на годишния доклад на главния прокурор и чрез други обобщени и аналитични доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика, различни по време и/или съдържание от годишните доклади.

Главният прокурор иска за противоконституционни да бъдат обявени и две разпоредби от Правилника на Народното събрание (НС) – на чл. 86, ал. 1 в частта „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и на чл. 86, ал. 5, изречение второ, според което проектът за решение на парламентарната комисия може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда.

Според Гешев тази норма отново разширява и допълва по недопустим начин правомощията на НС, дадени от основния закон. В искането се казва, че приравняването на орган на съдебната власт, каквато е прокуратурата, на органи, които са под пряк парламентарен контрол, е недопустимо нарушаване на баланса между властите и противоконституционно навлизане на законодателната власт в правомощия, дадени от Конституцията на органи на съдебната власт.

Ефективната борба с престъпността е общонационален приоритет и само сътрудничеството между трите власти може да доведе до реална защита на правата на гражданите, но то трябва да бъде изградено в съответствие с принципа за разделение на властите и при зачитане независимостта на съдебната власт, се посочва в искането до Конституционния съд, допълва главният прокурор.

Related posts

Служебното правителството решава удължаване на извънредната епидемична обстановка

Дани Тренчева

Гешев поиска имунитета на депутат от 47-ото НС

Дани Тренчева

Отпада зеленият серификат за достъп до сградите на НС

Дани Тренчева

Един човек е загинал и 31 са ранени при 24 тежки катастрофи през изминалото денонощие

Божанов: Шири се дезинформация с вероятен произход Кремъл, киберинцидентите се увеличават

МОН започва прием на заявления от бежанци за записване в училище

Дани Тренчева

Leave a Comment