21.02.2024
Без категория България

Стартира мярката „Младежка заетост+“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) отвори за кандидатстване мярката „Младежка заетост +“ с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта (АЗ). Това се съобщава на сайта на Програмата. Предоставеният бюджет е 188 млн. лв. Основната цел е да се повиши конкурентоспособността на безработните и неактивни младежи от 16 до 29 г. чрез улесняване на прехода от образование към заетост.

Очаква се с дейностите да бъдат обхванати най-малко 15 200 неактивни и безработни младежи, включително продължително безработни. Ще бъдат създадени възможности младежите от 16 до 29 г. да стажуват, да се включат в обучение по време на работа или в подкрепена заетост, обясняват от Управляващия орган. Стажуването при работодател ще бъде за период от 6 до 9 месеца с определени от работодателя наставници. Обучението по време на работа ще бъде с продължителност до 6 месеца с определени от работодателя ментори.

Субсидираната заетост по мярката е за период до 9 месеца с осигурен ментор. Младежите ще имат възможност да се включат в обучения за придобиване на преносими и „меки“ умения. Личностната реализация и развитие, устойчивия начин на живот, работата в екип, управлението на конфликти, способността за решаване на проблеми, инициативност, планиране и управление на проекти, творческо и критично мислене и други са компетенциите, необходими за съвременния начин на работа и за успешна реализация на различни позиции при различни работодатели, посочват още от Програмата.

За първия месец от стажа, обучението по време на работа или субсидираната заетост за младежите ще бъдат осигурени средства за обществен транспорт от и до работното място. След одобрението на проекта, младежи и работодатели ще подават заявки в Бюрата по труда.

Крайният срок за подаване на проектно предложение от страна на Агенцията е 10 август 2023 г.

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!”, в началото на годината Агенцията стартира национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г

Related posts

Премиерът: Вече си представях заглавията в медиите – „Гълъб Донев отлетя от МС”

admin

7 души са подслушвани незаконно през 2021 г., установи проверка

Дани Тренчева

Гюров: Икономическите ни показатели са много добри

Прогноза за времето

admin

Втори ден протестират превозвачите в Пловдив

admin

„СЕГА“: Кой сте вие, господин Рашидов?

admin

Leave a Comment