13.04.2024
България

Онлайн курсове за екологосъобразно, биологично земеделие

Предприемачи в сектор земеделие и селско стопанство могат да придобият нови знания и опит чрез онлайн курсове. Курсовете са достъпни свободно, без такси и заплащане, в интернет платформа, разработена в изпълнение на българо-гръцки проект EnvironmentYou – „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“.Проектът е на стойност 1 332 043 евро, финансиран по договор №  B2.6d.11/01.07.2019. Съфинансира се от Европейския фонд за регионално развитие по Втора покана на ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“. Достъпни са курсове по пчеларство, торене, напояване, засаждане, компостиране, устойчиво земеделие, практики, свързани с подобряване условията при отглеждане на селскостопански животни.

В интернет страницата земеделци и селскостопани имат достъп и до Система за управление на околната среда. В рамките на изпълнението на проекта EnvironmentYou се разработи единен модел за прилагане на Система за управление на околната среда за трансграничните селски райони въз основа на стандарта EMAS (Схема за управление на околната среда и одитиране). Моделът е фокусиран върху устойчиви селскостопански дейности в чувствителни към околната среда райони.

Дейностите от българска страна се изпълняваха от Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград, Еврорегион Нестос – Места, Сдружение Младежки Форум 21 и Сдружение за регионално социално и икономическо развитие-Хасково, в партньорство с Гръцки национален младежки съвет, Аграрен Университет- Пловдив, Фонд за регионално развитие на Централна Македония.

Related posts

Бомбените заплахи стигнаха и до Пловдив

admin

‘Amazing Dragon’ Discovery in China Reshapes History of Dinosaurs’ Evolution

admin

Работник пострада при инцидент във военния завод „Дунарит“

admin

Кирил Петков: Време е за нулева толерантност към корупцията и кражбите

Дани Тренчева

16 нарушители установи НАП в „Студентски град“

admin

НС изслушва на закрито заседание министрите на отбраната и на вътрешните работи

Leave a Comment