21.02.2024
Пулсът на Югозапада Симитли

Община Симитли спечели два проекта свързани с повишаване на енергийната ефективност на сгради в образователната среда

Община Симитли спечели два проекта свързани с повишаване на енергийната ефективност на сгради в образователната среда.

Одобрените проекти, ще бъдат финансирани по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, чрез Националният план за възстановяване и устойчивост, като бенефициенти са СУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ – село Крупник и ДГ „Радост“- филиал Център“ в град Симитли. Основните цели на проектните предложения са осигуряването на по-добри условия за качествено и устойчиво образование за всички деца на територията на община Симитли.

Изпълнението на двата проекта в Детска градина „Радост“ – гр. Симитли филиал „Център“ и в СУ „СВ.СВ. Кирил и Методий“ село Крупник ще се реализира чрез комплекс от мерки сред които и създаване на съвременна образователна среда, инвестициите в материалната база на образователните институции, извършване на основен ремонт и реконструкция, изпълнение на дейности за изпълнение на енергоспестяващи мерки, изпълнение на дейности за осигуряване на достъпна архитектурна среда, изпълнение на дейности по подобряване на вътрешния микроклимат подобряване на хигиенните условия и условията на труд.

Инвестициите в материалните бази на образователните институции е основен приоритет за територията на общината за превръщането им в благоприятна среда с цел подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене.

Стойността на проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност  СУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ – село Крупник, община Симитли“ е 1 491 870,34 лева, със срок на изпълнение 24 месеца.

Стойността на второто проектно предложение на община Симитли, а именно:  „Повишаване на енергийната ефективност на ДГ „Радост“- филиал Център“ в град Симитли“ е 1 198 740,04 лева, е със срок на изпълнение 24 месеца.

С изключение на мерките за достъпна архитектурна среда, проектите Не предвиждат съфинансиране от страна на община Симитли, тъй като същите ще бъдат финансирани на 100% от бюджета на процедура „Модернизация на образователна среда“.

С изпълнението на проектите ще бъдат надградени и усилията, които община Симитли полага за превръщането на образователните институции в модерна и благоприятна среда съдействаща за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене на територията на общината.

Предстои Управляващия орган на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ да покани кмета на Община Симитли като Бенефициент за подписване на Административните договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.

Related posts

Кола блъсна 2-годишно дете на паркинг в Сандански

Дани Тренчева

Въвежда се режим на водоползването за високите части на село Крупник, заради разрушени участъци от довеждащия водопровод

Дани Тренчева

Започна мащабна кампания за кастрация на безстопанствени кучета в Благоевград

Дани Тренчева

Ръст на безработицата и в Благоевградско

Дани Тренчева

От утре! 11 улици в Симитли остават без водоподаване заради реконструкция на водопровод

Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан с празнична програма в ЦНСТ за лица с физически увреждания и лица с деменция в Симитли

Дани Тренчева

Leave a Comment