30.06.2022
България Политика

НС одобри окончателно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

Депутатите одобриха на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, предаде БГНЕС. Второто четене на законопроекта протече без дебати в пленарна зала.

Промяната в Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвена във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на европейска директива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

Текстовете касаят случаите, в които едно или повечe чуждестранни образувания, които са свързани предприятия и общо държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, дяловия капитал или правото върху дела от печалбата на учредено или установено в страната хибридно образувание, което не е данъчно задължено лице, се намират в юрисдикция или юрисдикции, които считат хибридното образувание за данъчно задължено лице в Република България.

В тези случаи това хибридно образувание се приравнява на юридическо лице за целите на закона. Печалбите и доходите на хибридното образувание по изречение първо се облагат по реда на закона, доколкото същите не са обложени по друг начин в страната или съгласно законодателството на друга юрисдикция.

Със законопроекта се дeфинира колективната инвестиционна схема. Това е инвестиционен фонд или схема, които имат множество собственици, притежават диверсифициран портфейл от ценни книжа или са предмет на нормативна уредба за защита на инвеститорите.

Снимка: БГНЕС

Related posts

Радев свиква КСНС през януари

Дани Тренчева

Илияна Йотова: Днес транспорт и екология в ЕС означават единствено сигурност

Омбудсманът иска от премиера компенсации за битовите клиенти на газ

Дани Тренчева

Петков: Яслите и детските градини стават безплатни от април

Дани Тренчева

Разкриха причината за скандала и стрелбата на бензиностанция в София

Президентът Радев и съпругата му домакини на традиционния бал за младежи в неравностойно положение

admin

Leave a Comment