13.04.2024
България

МОН предлага финансова подкрепа за над 1200 млади учени

Над 1000 млади учени и над 200 постдокторанти се очаква да бъдат подпомогнати при интеграцията и кариерното им развитие в български научни организации и висши училища, информират от Министерството на образовнаието и науката.  За тази цел МОН предлага второ издание на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ със срок до 2025 г. Предвидени са общо 15 млн. лева – за два етапа на изпълнение, като първият ще започне през 2022 г., а вторият – през 2024 г.

По програмата могат да бъдат назначавани млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение. За млади учени се смятат изследователи или преподаватели във висше училище и/или научна организация до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“.

Новоназначените млади учени ще получават грант не по-малко от 1200 лева на месец, а работещите и на друг договор – от 300 до 600 лева на месец.

За финансова подкрепа на постдокторантите се изисква кандидатстване с проектно предложение по актуална научна тематика. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца.

По този модул могат да кандидатстват учени с придобита образователна и научна степен „доктор“ в страната и чужбина. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация. Възможно е и включване на постодокторанти, вече наети в дадена институция, като бъдат назначени на допълнителен договор на непълен работен ден в друг научен колектив при същия работодател – лаборатория, секция или катедра.

Грантовете за новоназначените постдокторанти са от 2000 до 3000 лева на месец. Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лева месечно за квартирни разходи. Постдокторантите, които работят вече в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 300 и 600 лева на месец.

В рамките на програмата може да се финансира изпълнението на научноизследователски задачи, както и командировки, закупуване на материали, специализирано оборудване и др.

Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ се превърна в добра практика за привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа в публични научни организации и държавни висши училища. Подкрепата за младите учени ще им помогне при провеждането на висококачествени изследвания. Това, от една страна, ще повиши научното ниво на висшите училища и научните организации, а от друга – ще стимулира младите хора да избират научна кариера и реализация в България. По този начин ще се създаде ново поколение учени, полезни за обществото.

Related posts

БЛС и НЗОК подписаха методика за разпределяне на средства за лекарите

Дани Тренчева

НАП показа новите данъчни декларации

Дани Тренчева

КЕВР обсъжда цената на газа за септември

admin

Мъж без книжка си спретна гонка с полицията, заби се в дърво

Дани Тренчева

Почитаме Св. мчца Анисия

Дани Тренчева

Линейка с пациент катастрофира в София

admin

Leave a Comment