22.06.2024
Пулсът на Югозапада Симитли

Маруся Филатова: В плана ни за интегрирано развитие ще бъде дефинира нова визия, стратегическите цели и приоритетите за развитието на община Симитли в периода 2021 – 2027 г.

През изминалата седмица в Община Симитли бе проведена дискусия във връзка с изготвянето на новия План за интегрирано развитие на община Симитли за периода 2021-2027 година. Подробностите ще научаваме от интервюто на Маруся Филатова, експерт по подготовка и управление на проекти в общинската администрация в предаването „Днес“ на Българско национално радио (БНР – Благоевград).

Маруся Филатова: Община Симитли е в напреднал етап, в процеса по разработване на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) за новия програмен период 2021 – 2027 година. Той се разработва съгласно нормативната уредба и конкретно Закона за регионално развитие и методологическите указания на министъра на регионалното развитие за разработване на т. нар. ПИРО. Този план е стратегически документ за нашата община, затова като естествено продължение на процеса по разработването му, бяха проведени планувани дискусии, Тяхната цел бе да се сформират работни фокус групи. Участници в едната група бяха представители на бизнеса и по-конкретно участие взеха производители, търговци на едно и дребно, представители на строителни фирми, производители на мебели, както и управители на шивашки предприятия. Участваха също представители на хотелиерството и ресторантьорството и различни други търговци от бизнес средата в нашата община.

С какви предложения излязоха те?

Маруся Филатова: Основно предложенията бяха свързани с подобряване на бизнес средата, въвеждане на иновативни цифрови свързаности, свързани с местното развитие, с транспортната инфраструктура и други. Имаше и предложения за устойчиво селско стопанство, повишаване на субсидираната заетост, възможности за кандидатстване по различни проекти с европейско финансиране и подобряване на цялостната социално – икономическа среда.

А втората група?

Маруся Филатова: Втората група, с която проведохме среща, бяха представители на гражданското общество. В нея участие взеха представители на образователните институции в община Симитли – детски градини и училища, имаше представители на НПО-та (различни сдружения и фондации). Бяха привлечени и съответните експерти от общинска администрация, заети в сферата на социалните услуги и образованието. Основно бяха дискутирани теми, свързани с обществени дейности, които имат публични функции, социалните услуги и какво може да се донадгради и за какво може да се мечтае в новия програмен период.

Обявихте и анкета, която всеки може да попълни. Какви са сроковете и какво включва тя?

Маруся Филатова: Срокът за попълването на анкетите бе 15 януари. За целите на проучването бяха изработени две анкети – една за бизнеса и една за гражданите. Анкетите можеха да се попълват на място в общинска администрация, а за гражданите имаше и опция да я попълнят онлайн на сайта на община Симитли. В анкетите, хората имаха възможността да отговорят на зададени въпроси, но и да предложат дейности, проекти и инициативи, чиито резултати биха се отразили благоприятно на качеството на живот на гражданите в общината.

Кога ще станат ясни обобщените резултати от тези анкети, за да видим какво предлагат гражданите да бъде включено в Плана за интегрирано развитие на община Симитли?

Маруся Филатова: До края на месец януари ще бъдем готови с анализите на анкетите. Ще бъде направено задълбочено проучване на отговорите на анкетираните граждани и представители на бизнеса, на база на което ще се определят силните и слабите страни, както и възможностите и заплахите. След като бъдем готови с данните, екип от експерти, на база анализите, ще дефинира новата визия, стратегическите цели и приоритетите за развитие на община Симитли в периода 2021 – 2027 година.

Related posts

След водното бедствие: Каква е ситуацията в Югозападна България

Дани Тренчева

Автобус блъсна пешеходец край Гоце Делчев

admin

Няма загинали при катастрофи в Кресненското дефиле след въвеждане на ограниченията

admin

Кола блъсна 2-годишно дете на паркинг в Сандански

Дани Тренчева

Бедствено положение в пет общини в Благоевградска област

Дани Тренчева

Спирки с ликовете на национални герои и заветите им ще посрещат жителите и гостите на община Симитли

Дани Тренчева

Leave a Comment