23.07.2024
България Политика

КПКОНПИ: Специализираното правосъдие е необходимо за борбата с корупцията

Специализираното правосъдие е дало резултат в борбата с организираната престъпност. Неговото закриване не отговаря на заявената цел – борба с корупцията. Това реши КПКОНПИ.

В изпълнение на законовите си правомощия по съгласуване на законопроекти, предложени от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск, КПКОНПИ разгледа предложенията за изменения и допълнения в Закона за съдебната власт. Законопроектът е внесен от министъра на правосъдието Надежда Йорданова. Предложените промени предвиждаха закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури.

В решението си Комисията приема следното:

„Специализираното наказателно правосъдие в Република България се създава през 2011 г. в отговор на отправените от Европейската комисия (ЕК) през 2009 и 2010 г. препоръки в доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка – „да се създадат специализирани структури за съдебно преследване и произнасяне на решения по дела за корупция по високите етажи и дела, отнасящи се до организираната престъпност, като тези структури трябва да разполагат със съответната функционална и политическа независимост“. С оглед предложението за закриване на специализираното наказателно правосъдие, се налага като задължително условие да се извърши обективен и точен анализ за ефективността и качеството за периода на цялостното му съществуване, който от началото на 2012 г. и до момента липсва.

Неправилен е изложеният аргумент в доклада на министъра на правосъдието, че „Въведената специализация влиза в колизия със стандартите, формулирани в Становище № 15/2012 на Консултативния съвет на европейските съдии“.

С Решение № 10 от 2011 г. по конституционно дело № 6/2011 г. и Решение № 6 от 27.03.2018 г. по конституционно дело № 10/2017 г. на Конституционният съд на Република България е обявено, че специализираните наказателни юрисдикции са съответни на Конституцията, както и че компетентността им не противоречи на основния закон. Това налага извода, че използваните аргументи в мотивите към законопроекта за закриване на специализирате наказателни съдилища и специализираните прокуратури са едностранни, субективни и неправилни.

От извършения сравнителен анализ от Комисията на приключилите със споразумения НОХД спрямо тези решени с присъда в Софийски градски съд (СГС) и Специализиран наказателен съд (СпНС) през 2019 и 2020 г., се установи, че и двете съдилища използват института на споразумението в дейността си по правораздаване в еднакви мащаби. Това от своя страна оборва аргумента на вносителя на законопроекта, за неефективността на специализираното правосъдие с твърдението, че: „При оценката на ефективността специално внимание следва да се обърне и на факта, че по-голяма част от НОХД приключват със споразумение“. Процентното съотношение на присъдите към споразуменията са както следва: в СГС за 2019 г. – 41,6/58,4%, за 2020 г. – 34,6/65,4%; в СпНС за 2019 г. – 35,8/64,2% и за 2020 г. – 36,9/63,1 %.

От направените констатации и препоръки в докладите на ЕК се налага извод, че специализираните институции са започнали да постигат съгласувани резултати, що се отнася до заведени в съда и влезли в сила присъди по дела за организирана престъпност и отнемането на незаконно придобито имущество, както и че реформите са започнали да дават резултати. Това от своя страна води до несъотносимост на предложената мярка за закриване на специализираното наказателно правосъдие със заявената цел/приоритет за борба с корупцията.

По горните причини, КПКОНПИ не съгласува, поради наличие на корупционен риск описаните предложения за изменение и допълнение на ЗСВ.

Решението е изпратено до Комисията по конституционни и правни въпроси и до Комисията по превенция и противодействие на корупцията при 47 –то Народно събрание.

Пълният текст на приетото Решение № 14 от 09 02 2022 е публикувано и на интернет-страницата на КПКОНПИ.

На заседанието, проведено на 09.02.2022 г. Комисията разгледа и съгласува изцяло следните законопроекти: Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми и Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите”, се казва в решението.

Related posts

Иван Гешев сезира КС за орязания бюджет на прокуратурата

Заловиха течен метамфетамин за близо 11 млн. лева на Летище София

Дани Тренчева

Отбелязваме Седмица на гората под мотото „Аз обичам гората”

admin

КНСБ: Тревожен ръст в цените на храните, очаква ни тежка зима

Дани Тренчева

Прокуратурата иска постоянен арест на учителят-педофил

admin

Днес Православната църква почита Света Емилия

admin

Leave a Comment