17.06.2024
Благоевград Пулсът на Югозапада

За първи път Техническият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще обучава студенти в магистърската програма „Безжични технологии и електромагнитна съвместимост“

От летния семестър на академичната 2021/2022 г. за първи път в Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се приемат и обучават студенти в магистърската програма „Безжични технологии и електромагнитна съвместимост“. Новата специалност отговаря на потребността на пазара на труда от подготовка на висококвалифицирани кадри, като обединява концепции, както за изграждане и поддържане на различни безжични технологии, така и за стандартите, методите и особеностите на стандартизираните изпитвания, свързани с електромагнитната съвместимост на продукти, предназначени за пазара, използващи тези технологии. Обучението по специалността ще предостави по-добро разбиране за техническите предизвикателства при бързото развитие на инфраструктурата на безжични клетъчни мрежи от пето поколение (5G), безжични персонални и сензорни мрежи.

Завършилите специалност „Безжични технологии и електромагнитна съвместимост“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ са подготвени да се реализират като висококвалифицирани конструктори, разработчици и изследователи в областта на съвременните безжични системи и мрежи. Компетентни са да организират и ръководят екипи на телекомуникационни оператори, на кабелните телевизионни и радио оператори и на интернет доставчиците, във фирми, занимаващи се с разработване, проектиране и изследване в областта на комуникациите и информационните технологии. Завършилите специалността могат да заемат експертни и ръководни длъжности в различни институции, да изготвят тестови планове и планове за провеждане на изпитвания за маркировка.

Обучението в магистърската програма „Безжични технологии и електромагнитна съвместимост“ е предназначено за:

– лица, завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по професионално направление  5.3.  „Комуникационна и компютърна техника“, за които  обучението ще се провежда в рамките на два семестъра в редовна, платена форма;

– лица, завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по професионално направление, различно от 5.3.  „Комуникационна и компютърна техника“, за които  обучението ще се провежда в рамките на четири семестъра в редовна, платена форма.

Срокът за подаване на документи за обучение по магистърската програма  „Безжични технологии и електромагнитна съвместимост“ е от 10 януари 2022 г. до 10 февруари 2022 г. Документите се подават в кабинет 604 (Учебен корпус №1) при г-жа Виолета Войнова – секретар на Техническия факултет.

Related posts

Впечатляващи бабугери и неповторими персонажи показаха ревностните пазители на традицията от село Черниче на Сурва

Дани Тренчева

Nasdaq Drops More Than 1% as Intel and Twitter Worse Lead Tech Rout

admin

Ученици изобразиха портрети на народни будители на стената на улица „14-и полк“ в Благоевград

Дани Тренчева

Расте броят на заразените с COVID в Благоевград

Дани Тренчева

Симона Митова оглави „Образование и иновации” на община Благоевград

Девет улици се благоустрояват в община Симитли

admin

Leave a Comment