07.12.2023
Пулсът на Югозапада

Започва изграждането на модерен тренировъчен център за екипите на пожарните служби в трансграничния регион Гърция-България

Стратегическият проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ стартира на първи април 2019 г. с подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той е финансиран по Втора приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, а неговата продължителност е 42 месеца. Общият бюджет възлиза на 4 482 557,86 евро, съобщиха от МВР.

В проекта участват седем организации, като водещ бенефициент е ГДПБЗН. Другите партньори от българска страна са: Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив; Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград; Националния институт по метеорология и хидрология; Областна администрация Благоевград.

От гръцка страна в проекта участват Генералният секретариат на околната среда и водите; Децентрализираната администрация на Македония-Тракия.

Основната цел на проекта е укрепване капацитета на участващите организации, за гарантиране на ефективна съвместна координация и реагиране при рисковете от наводнения в трансграничния регион.

Предвидените в проекта дейности включват изграждане на капацитет на структурите за намаляване на риска от наводнения и за обмен на информация, доставка на оборудване за обучение и действия при наводнения – командно-щабни автомобили с висока проходимост, високо-проходими автомобили тип „Ратрак“, специализирано оборудване, въжени спасителни системи, надуваеми диги, доставка на специализирана система за симулация на оперативни действия в случай на наводнения и разработване на двустранни оперативни процедури и планове за съвместно действие с гръцките служби в случай на наводнения. Предвидено е да бъде изграден и оборудван съвместен тренировъчен център за първореагиращите на територията на област Благоевград, както и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията и професионалните умения на оперативните екипи, действащи в трансграничния регион Гърция-България. В рамките на проекта е планирано провеждането на съвместни щабни и практически учения между ГДПБЗН и компетентните структури в Р Гърция.

През следващите няколко месеца, на това място ще бъде изграден модерен тренировъчен център, който ще включва многофункционална сграда, навес с паркоместа, реновирано ремонтно хале, асфалтова площадка до 3000 кв.м с открит паркинг за 16 моторни превозни средства и игрище за провеждане на физическа и пожаростроева подготовка. Многофункционалната сграда ще бъде на две основни нива, без сутеренни помещения. В нея ще бъдат обособени диспечерски пункт, с помещение за апаратура; гараж за пожарни автомобили; учебна зала; стая със система за симулация на действия при наводнения и бедствия и други помещения. Финансирането на тази дейност е за 1 152 938,04 лв. с ДДС.

Снимка: МВР

Related posts

Пореден случай на ухапан от бездомните кучета на площад “Македония” днес

admin

Софиянец оглавява „Охранителен отдел” в ОД на МВР – Благоевград

Дани Тренчева

Арестуваха общински служители в Благоевград след сигнал за убийства на кучета

admin

Митничари на Кулата спипаха рекордно количество цигари без бандерол

Традициите и обичаите, свързани с Андреевден „оживяха“ в група „Звездички“ на филиал Ян Бибиян към ДГ „Радост“ – гр. Симитли

Дани Тренчева

23-годишен e със счупена челюст след побой в Благоевград

Дани Тренчева

Leave a Comment