22.04.2024
Благоевград Пулсът на Югозапада

Д-р Вл. Таковски ще защитава интересите на община Благоевград при актуализиране на общинската здравна карта

С 34 гласа „ЗА“ общинските съветници избраха д-р Владимир Таковски за представител на Община Благоевград в комисия за изработване на областна здравна карта

На днешното извънредно заседание на Общински съвет Благоевград  д-р Владимир Таковски бе избран единодушно за представител на Община Благоевград в комисия за изработване на областна здравна карта.

Проектът на областната здравна карта е по зададена от  Министерство на здравеопазването методика. При изработването ѝ ще бъде отчетена информация за първична извънболнична помощ, брой на практиките по обща и дентална медицина, минимален и максимален брой пациенти, регистрирани в дадена практика, брой преминали пациенти  през всеки здравен център, потребностите на населението от здравни грижи, легловата база, апаратурната обезпеченост, брой лекари и медицински персонал.

На извънредното заседание днес местните парламентаристи гласуваха изменение на Решение № 166 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.05.2020 година, като в т. 2 заличава от поименния списък на Временна комисия (Комисия по номинация) за избор на обществен посредник на територията на община Благоевград, г-н Ивайло Червилов и избира за член на комисията г-жа Милена Бунцева.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

Related posts

След 3 неуспешни опита за шефски пост гоцеделчевецът Н. Биларев оглави „Напоителни системи” в Благоевград

admin

НАП запечатва дискотеката на Любомир Палаханов

Дани Тренчева

Съюзът на инвалидите в България удостои кмета на община Симитли Апостол Апостолов с почетен диплом „Първа степен“ за личен принос в социалната интеграция

Дани Тренчева

Основателите на Македонския културен клуб „Никола Вапцаров“ в Благоевград с петиция в ЕК срещу България

admin

Проверки за незаконен дърводобив текат в цялата страна

admin

Онлайн обучението продължава в Благоевград и Сандански

Дани Тренчева

Leave a Comment