04.12.2022
Пулсът на Югозапада Симитли

В Симитли представят проект „Наше село за нулеви отпадъци“

Информационна кампания по Проект BG16M1OP002-2.009-0069 – „Наше село за нулеви отпадъци“, одобрен за финансиране по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ ще се проведе Симитли. Събитието е насрочено за 28 февруари от 13.00 часа в читалище „Св. Климент Охридски“.

В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при управлние на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“.

Демонстрационният проект се изпълнява в малък мащаб на територията на община Сатовча и предвижда оборудване на еднофамилни/ малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци с различен обем и с кофи за рециклируеми отпадъци.

Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на целите заложени в Закон за управление на отпадъците чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци.

Проектът е на обща стойност 382 774,02 (триста осемдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и две стотинки ) и стартира от 08.09.2020г., като изпълнението на всички заложени дейности трябва да приключи на 08.08.2022г.

Related posts

Отборите „Малина“ и „Ел Класико“ ще се борят за първото място в коледния футболен турнир на община Симитли в памет на Иван Янчев

Дани Тренчева

Изключиха от групата на БСП съветника Веселин Христов заради подкрепата му на заема от 17 млн. лв. за аквапарка в Благоевград

admin

Медицински специалисти от детски и учебни заведения в Благоевград се обучават за работа с деца с диабет

Дани Тренчева

Безплатен курс по английски за журналисти в Благоевград

Дани Тренчева

Благотворителен коледен базар се проведе в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли

Дани Тренчева

С 968 000 евро интегрират ромите в Благоевград

admin

Leave a Comment