04.12.2023
Пулсът на Югозапада Симитли

В Симитли представят проект „Наше село за нулеви отпадъци“

Информационна кампания по Проект BG16M1OP002-2.009-0069 – „Наше село за нулеви отпадъци“, одобрен за финансиране по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ ще се проведе Симитли. Събитието е насрочено за 28 февруари от 13.00 часа в читалище „Св. Климент Охридски“.

В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при управлние на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“.

Демонстрационният проект се изпълнява в малък мащаб на територията на община Сатовча и предвижда оборудване на еднофамилни/ малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци с различен обем и с кофи за рециклируеми отпадъци.

Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на целите заложени в Закон за управление на отпадъците чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци.

Проектът е на обща стойност 382 774,02 (триста осемдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и две стотинки ) и стартира от 08.09.2020г., като изпълнението на всички заложени дейности трябва да приключи на 08.08.2022г.

Related posts

Продължава подготовката за XVIII издание на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“

Дани Тренчева

31 избирателни секции, от които 5 подвижни, са сформирани в община Симитли за изборите на 14 ноември

Дани Тренчева

„Септември“ (Симитли) започва подготовка за новия сезон на 10 януари

Дани Тренчева

В Сушица почетоха Сурва по стар стил

Дани Тренчева

Община Симитли спечели два проекта свързани с повишаване на енергийната ефективност на сгради в образователната среда

admin

Ремонт спира водата на ул. „Цар Асен ” и ул. „Никола Вапцаров ” в Благоевград от днес

Дани Тренчева

Leave a Comment