25.06.2024
България Икономика

В какъв размер е платеният отпуск за две и повече деца

Има ли право работничка или служителка на допълнителни дни платен отпуск за отглеждане на деца до 18-годишната им възраст, в какъв размер е и дали може да бъде отложено неговото ползване, отговаря създателят на www.mywork.bg Тодор Капитанов, пише pariteni.bg.

Съгласно Кодекса на труда в Република България, ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае, и не може да се компенсира с парично обезщетение освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Този отпуск във вид допълнителен отпуск, условията и редът за ползването на който са предмет на колективно договаряне.

Кодексът на труда установява общата рамка за него, като няма пречка да се договарят и по-голям брой дни (напр. майки на две деца до 18-годишна възраст да ползват три/четири и повече дни вместо два работни дни допълнителен отпуск).

Предпоставка за ползване на този отпуск е децата да са непълнолетни, а последната година, за която възниква право на такъв отпуск, е годината на навършване на пълнолетие на едно или повече от децата.

Ако работничката или служителката не се ползва от полагащия ѝ се отпуск или използва само част от него, следва да ѝ бъде изплатено парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

Работничката или служителката може да даде съгласието си като майка (осиновителка) на детето, баща му (осиновителят му) или един от родителите им да се ползва с посочения горе отпуск, стига да работи по трудово правоотношение.

Ползването на отпуска за две и повече живи деца може да се отложи за следващата календарна година както следва:

1. работодателя – поради важни производствени причини

2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в определените срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Related posts

Прогноза за времето 6 декември 2021

Дани Тренчева

Черна статистика

admin

Радев за състоянието на армията

admin

Пожар горя в химически завод в Горна Оряховица

Дани Тренчева

В събота ни очакват адски жеги

admin

Подкрепата за ПП пада, а за ГЕРБ не се вдига

Leave a Comment