24.07.2024
Пулсът на Югозапада Сандански

ВАС: Новият шеф на съда в Сандански трябва да встъпи час по-скоро, иначе ще настъпят вреди

Ако новоизбраният председател на районния съд в Сандански Рая Манолева не встъпи в длъжност час по-скоро, ще настъпят значителни вреди за този орган, което ще се отрази негативно и на хората, които имат досег със съда, защото доскорошният ръководител и претендент за поста Стойка Янева не е изпълнила редица свои задължения. Това става ясно от определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което е допуснато предварително изпълнение на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), с което Манолева беше избрана за шеф на РС-Сандански.

Както „Лекс“ писа, на 1 март СК на ВСС изслуша двете кандидатки за председател на РС-Сандански – Рая Манолева и Стойка Янева. Тогава стана ясно, че Янева е подала сигнал в МВР за закани и заплахи за живота ѝ от нейни колеги. От отдел „Убийства“ са посетили съда и са снели обяснения от четирима магистрати, посочени в сигнала, една от които е Рая Манолева. Членовете на съвета се изумиха от посещението на служители на МВР и снемането на обяснения от съдии и констатираха, че проблемите в съда са започнали след определянето на Стойка Янева за и.ф. ръководител (виж повече тук). В крайна сметка Рая Манолева беше избрана за шеф на РС-Сандански, а Янева обжалва пред Върховния административен съд.

По закон жалбата спира изпълнението на решението на колегията. Заради това Манолева поиска от ВАС допускане на предварително изпълнение на решението за избора си, за да се защити особено важен обществен интерес, а от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

И ВАС го прави като посочва в мотивите си: „Допускането на предварително изпълнение на обжалваното решение на СК на ВСС не само не би създало сериозна опасност за правната сигурност и не би нарушило принципа на съразмерност по чл. 6, ал. 2 от АПК, но напротив, би защитило важен обществен интерес, какъвто е достъпът до правосъдие и адекватното и навременно информиране и обслужване на гражданите и техните процесуални представители, като от закъснение на изпълнението на акта биха могат да настъпят значителни вреди“.

Върховните съдии Георги Георгиев (председател на състава), Юлия Тодорова и Десислава Стоева (докладчик) изтъкват, че Манолева е представила факти и обстоятелства, които обуславят наложителност на предварителното изпълнение на решението. ВАС намира, че не са лишени от правна и житейска логика доводите ѝ, че ще настъпят значителни и трудно поправими вреди за РС-Сандански.

От доказателствата се установява, продължават върховните съдии, че до 11 март т.г. и.ф. шефката на РС-Сандански Стойка Янева не е изготвила годишния доклад за дейността на съда, нито статистическия отчет за 2021 г., защото не са изведени данните от служителите от служба „Регистратура“, а тази информация трябва да бъде изпратена на окръжния съд в Благоевград, ВСС, инспектората към него и в Министерството на правосъдието.

Срокът за извършване на тези задължения е бил до 10 февруари 2022 г., като предвид неизпълнението им, се препятства обобщаването на информацията за дейността на съдилищата както в района на ОС- Благоевград, така и в цялата страна. Вследствие на това се намалява и възможността да се предприемат мерки за подобряване ефективността на съда, което, от своя страна, рефлектира върху статута и дейността на съдебната система в страната. От изложеното следва, че неизпълнението на посочените задължения накърнява в голяма степен интересите на обществото, която вреда би могла да бъде преодоляна занапред с допускане на предварителното изпълнение на решението на ВСС за назначаване на административен ръководител и възможността да бъдат своевременно изпращани статистическите данни към съответните институции в България, а оттам и към съответните звена в Европейския съюз“, пише ВАС.

И допълва, че несправянето с голяма част от основните параметри на управлението на районния съд неминуемо се отразява на хората, имащи досег със съда, компонент от която е например липсата на инвентаризация на образуваните дела.

Неизпълненото задължение по отношение инвентаризацията на веществените доказателства, съхранявани в съда, би могло, от своя страна да доведе до изгубване или унищожаване на същите, както и до затрудняване работата на съда, които също представлява значително и трудно поправима вреда по см. на чл.60 от АПК. Посочените от молителката други неизпълнения на задълженията на административния ръководител, свързани с организацията на работа като: неизпращане на образци от подписите на съдиите в районния съд до Министерство на правосъдието, съгл. Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост; неизвършено атестиране на служителите в съда; липсата на проучен и определен служител по сигурността на информацията (след освобождаването от длъжност на съдебния администратор) се отразяват негативно на РС- Сандански, от което следва, че от закъснение на изпълнението на решението ще настъпят значителни вреди“, казва още ВАС.

С тези мотиви той допуска предварително изпълнение на решението на СК на ВСС, с което Рая Манолева е избрана за председател на районния съд в Сандански. Определението е окончателно.

Related posts

Областен информационен център – Благоевград с открита приемна в Симитли

Дани Тренчева

Община Симитли започва третиране на тревните площи срещу кърлежи на 13 май

Възстановено е движението по пътя Симитли – Разлог

admin

Завишена мътност на водата в Благоевград

admin

Ръководството на Община Разлог и кметът на село Бачево проведоха среща с жителите на село Бачево

admin

Aнкетата за избор на място за изграждане на площадка за кучета приключи. Жителите на Благоевград избраха кв. „Еленово“

Дани Тренчева

Leave a Comment