24.07.2024
България Политика

Централите с мощност до 20 МW без лицензия

Няма да се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 20 МW включително, вместо досегашните 5 МW, решиха депутатите. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за енергетиката, внесени от Делян Добрев (ГЕРБ-СДС).

Лицето, ангажирано със съхранение на енергия (оператор на съоръжението), ще се счита за ползвател на мрежата за целите на Закона за енергетиката.

Лицето, на което е издадена лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия, организира борсов пазар на гаранции за произход, гласува парламентът.

С промените се създават предпоставки за развитие на инфраструктури за пренос, разпределение и съхранение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на страната и през нея, обяснява вносителят на текстовете.

Операторът на електропреносната мрежа няма право да притежава, разработва, експлоатира или управлява съоръжения за съхранение на енергия. Той, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на производител на електрическа енергия или на съоръжение за съхранение на електрическа енергия, разположени на съответната територия, за който производителят, съответно операторът на съоръжение, е сключил писмен договор за присъединяване по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба. Съоръженията за съхранение на електрическа енергия имат равнопоставен достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи при спазване критериите за сигурност и равнопоставен достъп до всички пазари на електроенергия и евентуални механизми за балансиране на капацитета.

Не се прие предложението на Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ работещите като оперативен дежурен персонал в подземни водноелектрически централи и помпено-акумулиращи водноелектрически централи, за които е установено намалено работно време, съгласно Кодекса на труда, да могат да полагат труд на смени, като максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа.

Депутатите решиха до синхронизирането на търговските платформи на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД до 31 декември 2023 г. към 15-минутен период на доставка, финансовият сетълмент, изготвян от електроенергийния системен оператор да се извършва на времеви интервал от един час.

Според приетите промени при изготвянето на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа операторът й се съобразява с наличната информация за предстоящи изменения в производството, доставките, потреблението и обмена с други държави, потенциала за използването на оптимизация на потреблението, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси като алтернативи на разширяването на системата и др. При изготвяне на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа операторът се съобразява и с инвестиционните планове за съоръжения за съхранение на природен газ.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

Related posts

Гешев: ДАНС и Спецпрокуратурата с поредно разследване за руски шпионаж

Дани Тренчева

Шефът на НОИ: Половината пенсионери са получили по-ниска пенсия през януари

Дани Тренчева

Не се предвижда промяна в цената на винетките догодина

Дани Тренчева

ВСС прие декларация срещу предложенията за промени в бюджета

Дани Тренчева

Пристигна първият танкер втечнен газ от САЩ за България

Прокурор получи зловещ колет

admin

Leave a Comment