17.06.2024
Благоевград Пулсът на Югозапада

С нескрита арогантност и наглост бившата зам. кметица Хр. Шопова ще строи в отнет в мандата на любимия и Ат. Камбитов парцел

Бившата зам. кметица на Благоевград Христина Шопова ще си строи къща в благоевградския квартал „Баларбаши“. Строежът е деклариран от собствената й фирма „Алфа Приоритис“ ЕООД и е с уведомление за проект на ПУП за УПИ III-7593, кв. 1 по плана на кв. Баларбаши – Благоевград, върху поземлен имот с идентификатор 04279.603.389 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград.

От уведомлението и допълнителната информация, които Шопова е внесла в РИОСВ – Благоевград става ясно, че имотът е с площ 790 кв.м и върху него се предвижда ниско застрояване на една жилищна сграда „с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност“. Съгласно предоставената информация водоснабдяването на имота с вода за питейно-битови нужди и заустването на отпадъчните води ще се осъществи от съществуващи водопроводен клон PE DN110 и канализационен клон PVC DN315, разположени на улица „Ильо Войвода“, а присъединяването към ел. разпределителната мрежа ще се извърши към КМрНН на МКТП Баларбаши 2, Трафо 1, Клон Ж. Достъп до имота ще има от две второстепенни улици.

Районът на Баларбаши е предназначен за застрояване и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Поради това според РИОСВ няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда или екологична оценка. По тази причина не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия от строителството на къщата ще са локални, временни и обратими.

Къщата на Хр. Шопова ще е вторият недвижим имот, собственост на фирмата й „Алфа Приоритис“ ЕООД. Основана на 31 януари 2019 година с капитал от 10 лв. и седалище в София, първоначално фирмата бе записана на майка й Катерина Спасова, а по-късно бе прехвърлена на нейно име. През юли 2019 г. чрез дружеството Шопова си купи нов апартамент с площ 107.770 кв.м и гараж от 22.090 кв.м в столичния квартал „Манастирски ливади“. Имотът й излезе на сметка, защото го взе по цени от 1067 евро квадрата, докато по същото време съседни апартаменти се предлагаха срещу 1300 евро на кв.м. За парите, с които е станала новодомец, Шопова обясни, че са фирмени от кредити, със срок за изплащане 30 г. Едва 20 дни след регистрацията си фирмата й бе направила първата вноска за жилището в размер на 50 000 лв.

В по-късен етап стана ясно, че дружеството, продало на Шопова апартамента в София, е на Илко и Митко Анжерови, които за 5 г. заработиха от обществени поръчки в Благоевград над 5 млн. лв. без ДДС.

Местността, квадратурата и идентификаторът на имота съвпадат до последната цифра с тези на парцела, който донесе санкция от 100 000 лв. на Ат. Камбитов от КПКОНПИ.

Въпросният парцел е бил купен през 1926 г. от прадядото на бившия баскетболен национал Бойко Младенов и бе един от големите скандали, завихрили се около името на бившия благоевградски кмет. След падането на комунизма акт на поземлената комисия в Благоевград признава на Младенови правото на собственост върху имота, но поради различни обстоятелства процедурата по реституиране остава недовършена.

През 2017 г. имотът е продаден от община Благоевград на дружество „Старт 2015“. По това време едноличен собственик на фирмата е Румяна Шекерлийска – бивш бизнес партньор на Камбитов, който през 2014 г. й прехвърля апартамент на крайбрежната улица в курорта Свети Влас. Половин година след като „Старт 2015“ купува имота на Баларбаши, за няколко дни кметът Атанас Камбитов стана едноличен собственик на капитала на фирмата и нейн управител, като респективно получи и собственост върху парцела. За това КПКОНПИ наложи глоба от 10 000 лв. и постанови още близо 90 000 лв. отнемане в полза на държавата от Ат. Камбитов. Административен съд – Благоевград потвърди глобата, а ВАС още не е се е произнесъл.

Спорният имот предизвика серия от репортажи на една от националните телевизии, малко преди изборите за кмет през 2019 г., които Ат. Камбитов загуби.

Междувременно от 17.09.2020 г. теренът от 790 кв.м окончателно стана собственост на Атанас Камбитов, защото на тази дата в Търговския регистър бе вписана промяна на едноличния собственик на „Старт 2015” ЕООД, а новият собственик е дружеството „Старт Груп 2020” ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му. Любопитна подробност е, че въпросният парцел е граничен с оградата на къщата на свата на Ат. Камбитов – бившия областен управител К. Хаджигаев.

Решението на КПКОНПИ не включваше възбрана върху сделки с терена на Баларбаши и явно Камбитов е побързал да го препродаде на фирмата на Христина Шопова, с която живее на семейни начала, за да го спаси от държавата.

Related posts

Почистени са пътищата в Разлог и Банско

Дани Тренчева

„Помним те, Апостоле!“ – е посланието, с което Община Симитли отбеляза 185-та годишнина от рождението на Васил Левски

admin

Полицията задържа пияна лекарка след ПТП пред детско отделение в Сандански!

admin

Задържаният за двойното убийство в Благоевград е направил самопризнания

Дани Тренчева

Кметство село Полена и ЦНСТПЛУИ – Полена организират благотворителен базар

Дани Тренчева

Д-р Мончева: Близо сме до тъмночервената зона на болни с COVID-19

Дани Тренчева

Leave a Comment