10.12.2023
България

Природният газ поскъпва през март

КЕВР утвърди цена на природния газ за месец март в размер на 113,73 лв./MWh. Това съобщиха от пресцентъра на регулатора. 

Причините за увеличението с 3,5% са ограничаването на добива от ПГХ Чирен и рекордно високите цени на европейските газови борси, се казва още в съобщението. Ето и пълния текст: 

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец март 2022 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението е прието в съответствие с условията на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

След анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ, считано от 1 март 2022 г., в размер на  113,73 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).  Утвърдената цена е с 3,5% по-висока спрямо цената за м. февруари. 

 Основните причини за увеличението на цената на природния газ са ограничаването на добиваните количества от ПГХ „Чирен“, както и рекордно високите цени на европейските газови борси. Добивът от „Чирен“ е преустановен и по заповед на министъра на енергетиката съоръжението е преминало в режим на нагнетяване. Целта на тази мярка е да бъдат натрупани резерви в случай на криза с доставките на природен газ.

В решението на Комисията са отчетени актуалните данни за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28.02.2022 г., индексите на петролните деривати и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари, съдържащи се в актуализираното ценово заявление на „Булгаргаз“ ЕАД от 01.03.2022 г. Взети са предвид и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

В утвърдената цена на природния газ от 113,73 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

На проведеното на 4.03.2022 г. открито заседание председателят на КЕВР Станислав Тодоров заяви, че основната задача на Комисията е да използва всички възможни регулаторни механизми, за да бъдат постигани най-добри цени за крайните потребители и специално за битовите потребители.   Ръководителят на регулатора призова „Булгаргаз“ да разграничи своите отговорности като обществен доставчик и търговец на газ. „Бизнесът има алтернативи да сключва договори с други доставчици, но за битовите потребители източникът на природен газ е само “Булгаргаз“ като обществен доставчик. Затова енергийният регулатор ще е гарант, че правата на тези потребители се спазват и те получават възможно най-добра цена“, подчерта председателят на КЕВР. Енергийният регулатор ще одобрява всеки договор или промяна в договорите, които сключва „Булгаргаз“, защото те оказват влияние върху цената на газа за  потребителите. Във всяко ценово заявление „Булгаргаз“ трябва да предоставя анализ за възможните алтернативни източници на природен газ, техните цени и доказателства, че компанията е потърсила най-евтиния възможен газ за потребителите.  Дружеството трябва да използва и възможностите да сключва краткосрочни, средносрочни и дори дългосрочни договори, с които да се разнообразят източниците на природен газ и да се постигне максимално изгодна цена за бита. 

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ от 01.03.2022 г. ще  бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Related posts

Черна статистика

admin

Възрастен мъж бе спасен след падане в шестметров кладенец

admin

Янаки Стоилов става конституционен съдия

Дани Тренчева

Бивш социален министър: Липсва яснота за размера на минималната пенсия от 1 януари

Дани Тренчева

Почитаме Св. вмчца Анастасия

Дани Тренчева

БНБ пусна в обращение монета, посветена на Стоянка Мутафова

Дани Тренчева

Leave a Comment