19.08.2022
Благоевград Пулсът на Югозапада

ОбС- Благоевград даде зелена светлина за нов ПУП в парк “Македония“

С 26 гласа „За“ общинските съветници от Благоевград дадоха съгласие за изработване на Подробен устройствен план: План за регулация и план за застрояване с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград бе гласувано и поставено едно решение.С 26 гласа „За“, 4 „Против“ и 3 „Въздържал се“, местните парламентаристи дадоха съгласие за изработване на Подробен устройствен план (ПУП): -имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.- План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков даде подробни разясни, че в случая не става дума само за храм, а за цялостен проект, който ще позволи развитието на съществуващия парк.На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, кметът Илко Стоянов представи плана за управление на Община Благоевград за периода 2021 – 2023 г.

Три са основните направления, по които ще работи Общинска администрация Благоевград за реализиране управленската програма на кмета Илко Стоянов за периода 2021 – 2023 г.

В концепцията за работа на Общинска администрация се предвижда подготовка на проектна готовност на дългосрочни проекти, развитие на същестуващите ресурси, с които разполага общината и прилагане на по- голям контрол върху общинските дружества и дейности.

„Подготовката, като раздел, включва дейности по планиране, проучване, пред-проектна подготовка, изготвяне на проекти и осигуряване на финансиране на проекти, целящи развитие потенциала на община Благоевград в три направления: Високотехнологичен Благоевград, Индустриален Благоевград и Зелен Благоевград. Главен краткосрочен приоритет в този раздел е работата по изготвяне на стратегически документ за интегрирано развитие на Общината до 2027 г.- План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021-2027г.

В „Развитие“ са включени дейности по развитието на съществуващи ресурси, които да използваме за подобряване живота, просперитета, здравето и социалния живот на гражданите на община Благоевград.

Включени са инфраструктурни подобрения, използване на т.нар. меки мерки за развитие и достигане на максимален потенциал на сферите, в които се прилагат, а в „контрол“ са дейностите по ефективен контрол върху общински структури и дружества, с цел повишаване на качеството на услугите и стабилизиране на финансите на община Благоевград“, информира кметът Илко Стоянов.

Той съобщи още, че проектите и дейностите са планирани в перспектива въз основа на очакванията за завършване на Плана за възстановяване и устойчивост и неговото приемане от Европейската комисия.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

Related posts

Мотоциклетист пострада след удар от автомобил

Оранжев код за обилни валежи и опасност от наводнения по поречията на реки в Югозападна България

Дани Тренчева

Общински куклен театър – Благоевград с премиера на „Снежната кралица“

Дани Тренчева

Възпитаници на детски градини в Благоевград откриха благотворителен базар в помощ на деца, пострадали от войната в Украйна

Дани Тренчева

Инцидент с АТВ в Банско

admin

Пирин Благоевград с ново попълнение

admin

Leave a Comment