25.05.2024
Благоевград Пулсът на Югозапада

ОбС- Благоевград даде зелена светлина за нов ПУП в парк “Македония“

С 26 гласа „За“ общинските съветници от Благоевград дадоха съгласие за изработване на Подробен устройствен план: План за регулация и план за застрояване с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград бе гласувано и поставено едно решение.С 26 гласа „За“, 4 „Против“ и 3 „Въздържал се“, местните парламентаристи дадоха съгласие за изработване на Подробен устройствен план (ПУП): -имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.- План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков даде подробни разясни, че в случая не става дума само за храм, а за цялостен проект, който ще позволи развитието на съществуващия парк.На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, кметът Илко Стоянов представи плана за управление на Община Благоевград за периода 2021 – 2023 г.

Три са основните направления, по които ще работи Общинска администрация Благоевград за реализиране управленската програма на кмета Илко Стоянов за периода 2021 – 2023 г.

В концепцията за работа на Общинска администрация се предвижда подготовка на проектна готовност на дългосрочни проекти, развитие на същестуващите ресурси, с които разполага общината и прилагане на по- голям контрол върху общинските дружества и дейности.

„Подготовката, като раздел, включва дейности по планиране, проучване, пред-проектна подготовка, изготвяне на проекти и осигуряване на финансиране на проекти, целящи развитие потенциала на община Благоевград в три направления: Високотехнологичен Благоевград, Индустриален Благоевград и Зелен Благоевград. Главен краткосрочен приоритет в този раздел е работата по изготвяне на стратегически документ за интегрирано развитие на Общината до 2027 г.- План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021-2027г.

В „Развитие“ са включени дейности по развитието на съществуващи ресурси, които да използваме за подобряване живота, просперитета, здравето и социалния живот на гражданите на община Благоевград.

Включени са инфраструктурни подобрения, използване на т.нар. меки мерки за развитие и достигане на максимален потенциал на сферите, в които се прилагат, а в „контрол“ са дейностите по ефективен контрол върху общински структури и дружества, с цел повишаване на качеството на услугите и стабилизиране на финансите на община Благоевград“, информира кметът Илко Стоянов.

Той съобщи още, че проектите и дейностите са планирани в перспектива въз основа на очакванията за завършване на Плана за възстановяване и устойчивост и неговото приемане от Европейската комисия.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

Related posts

Голям скандал тресе МБАЛ-Благоевград заради обществена поръчка за охрана

admin

Велосипедист пострада след удар с кола на кръстовище в Благоевград

Дани Тренчева

Медицински специалисти от детски и учебни заведения в Благоевград се обучават за работа с деца с диабет

Дани Тренчева

Представители на Дирекция ”Бюро по труда” – Благоевград с разяснителна кампания в община Симитли относно стартирането на проект „Започвам работа“

admin

Община Симитли спечели два проекта свързани с повишаване на енергийната ефективност на сгради в образователната среда

admin

Позиция на депутатите от ПП – Благоевград относно проекта за парк „Бачиново“

Дани Тренчева

Leave a Comment