14.04.2024
България

КЕВР обсъди с ЕРП-тата мярката срещу високите цени на тока

Измененията в нормативния акт са в изпълнение на ангажиментите на регулатора за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени на електроенергията върху небитовите потребители

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция /Методиката/. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектът и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. Поради извънредната епидемична обстановка общественото обсъждане беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие  на заинтересованите лица чрез Програмата за комуникации Skype. В обсъждането участваха  представители на НЕК ЕАД, както и трите електроснабдителни дружества – „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД.

Предстоящите промени в Методиката бяха обявени на 6.10.2021 г. на съвместен брифинг на председателя на КЕВР и министъра на енергетиката Андрей Живков в изпълнение на мерките, обявени от правителството и енергийния регулатор, за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители.  Мярката е насочена конкретно към онази част от фирмите, които към момента все още не са избрали търговец и закупуват електроенергия от електроразпределителните дружества по цени на доставчика от последна инстанция /ДПИ/. По данни на Министерството на енергетиката към момента в тази ситуация са общо 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи от свободния пазар на електроенергия.

С предложените промени в Методиката за определен период се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh. Мярката ще има краткосрочен характер – в рамките на 3 месеца, считано от 1.11.2021 г. като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар. По този начин те няма да заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока, предава КЕВР.

В доклада на работната група се посочва, че средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия, която през последните месеци достига екстремни нива. С промяната в Методиката, за посочения 3-месечен период компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ ще бъде 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще доведе и до снижаване на средната продажна цена за клиенти на ДПИ.

Сред очакваните резултати от измененията и допълненията в Методиката в доклада е посочено, че за малките небитови клиенти, незапознати в достатъчна степен с рисковете и отговорностите си в новата за тях пазарна обстановка, се осигурява допълнителен преходен период, без прекомерно високи цени на електрическата енергия. След проучване на пазара и сравняване на конкурентни оферти те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор и по този начин да се възползват от възможностите за намаляване на разходите си за електрическа енергия.

На проведеното общественото обсъждане представителите на електроснабдителните дружества заявиха, че принципно подкрепят приемането на антикризисни мерки за подпомагане на клиентите във връзка с високите цени на борсовия пазар на електроенергия. Същевременно според тях предложените изменения и допълнения в Методиката няма да постигнат заложените цели за подпомагане на малките и средни фирми, заплащащи цени на ДПИ, а ще доведат до допълнително влошаване на финансовото състояние на доставчиците. Посочени бяха данни, които показват нарастване на броя на клиентите на ДПИ с просрочените задължения. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“ в КЕВР Пламен Младеновски заяви, че изразените становища имат известни основания, но предложените изменения в Методиката имат временен характер и ще действат само за 3-месечен период.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си решение.

Решението на регулатора за приемане на промените в Методиката ще бъде взето на закрито заседание на 26.10.2021 г., след което ще бъде изпратено за публикуване в „Държавен вестник“ с оглед нормативният акт да влезе в сила от 1.11.2021 г.

Related posts

Готов е проекта за нов сектор в МВР

admin

Надежда Йорданова: Защо законопроектът за европейските прокурори не влиза за обсъждане в зала

3223 са новите случаи на коронавирус у нас, 276 души са починали

Дани Тренчева

Министерството на електронното управление предприема инициатива за безопасен интернет за децата

Корнелия Нинова: Цените на дървата падат

Дани Тренчева

Ангел Кунчев очаква „цунамито“ на Covid-19 да ни застигне след празниците

Дани Тренчева

Leave a Comment