30.11.2022
Пулсът на Югозапада Симитли

В Симитли бе проведено обществено обсъждане на „Проекта на ПИРО“

Днес в Община Симитли се проведе обществено обсъждане на „Проекта на ПИРО“ в заседателната зала на Общинска администрация град Симитли.

В анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г.  общината предостави възможност за включване на максимален брой заинтересовани лица. Целта беше идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Симитли с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране. Проведе се електронно допитване с попълване на анкета от всеки желаещ да участва в разработването на документа.

Анкетата се предоставяше и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация – Симитли, където бе поставена кутия за събиране на попълнените формуляри. Във връзка с осигуряване на необходимата информация и публичност при разработване на ПИРО бяха проведени две разяснителни кампании/фокус групи.

Едната кампания беше проведена с представители на общински, публични и административни структури на територията на община Симитли, а другата беше сформирана от представители на бизнеса и неправителствени организации. Целта бе да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.

През периода на разработване на ПИРО бяха анализирани всички получени анкетни формуляри, както и мненията и предложенията от разяснителните кампании. След проведеното днес публичното обсъждане, предстои и приемане на плана от Общински съвет – Симитли.

Related posts

31-годишният Марио Иванов Стоянов улови Богоявленския кръст в село Крупник

Дани Тренчева

Разлог отбеляза 185 години от рождението на Васил Левски

admin

Жена отива на съд за палеж на шивашки цех

18 българчета в първите топ 3 позиции на състезанието по английски език Kangaroo Global Linguistics 2022

ФК Пирин се раздели със защитника Стилян Николов

Феновете на орлетата полудяха след резила срещу аматьорите от Етрополе! К. Капчин: Покъртително слаб „Пирин“, виновниците да се измитат начаса!

admin

Leave a Comment