23.07.2024
Пулсът на Югозапада Симитли

В Симитли бе проведено обществено обсъждане на „Проекта на ПИРО“

Днес в Община Симитли се проведе обществено обсъждане на „Проекта на ПИРО“ в заседателната зала на Общинска администрация град Симитли.

В анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г.  общината предостави възможност за включване на максимален брой заинтересовани лица. Целта беше идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Симитли с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране. Проведе се електронно допитване с попълване на анкета от всеки желаещ да участва в разработването на документа.

Анкетата се предоставяше и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация – Симитли, където бе поставена кутия за събиране на попълнените формуляри. Във връзка с осигуряване на необходимата информация и публичност при разработване на ПИРО бяха проведени две разяснителни кампании/фокус групи.

Едната кампания беше проведена с представители на общински, публични и административни структури на територията на община Симитли, а другата беше сформирана от представители на бизнеса и неправителствени организации. Целта бе да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.

През периода на разработване на ПИРО бяха анализирани всички получени анкетни формуляри, както и мненията и предложенията от разяснителните кампании. След проведеното днес публичното обсъждане, предстои и приемане на плана от Общински съвет – Симитли.

Related posts

Деца събраха за часове 5000 лева на благотворителен базар в Банско

Дани Тренчева

Днес Благоевград е без градски транспорт заради протест на превозвачите

ФК „Септември“ (Симитли) пуска бонус за своите фенове

Дани Тренчева

Община Симитли разкрива временен преброителен пункт

Дани Тренчева

Шефът на РУО-Благоевград Ивайло Златанов стана жертва на агресивни безстопанствени кучета

Дани Тренчева

Община Симитли спечели пореден важен проект – изгражда фотоволтаични системи на обществени сгради

admin

Leave a Comment