09.02.2023
България

Въвеждат се по-тежки санкции за компютърните престъпления

Правителството и Министерството на правосъдието предлагат по-сериозни наказания за компютърните престъпления. Предложението за промени в Наказателния кодекс е обусловено от факта, че през последното десетилетие компютърните престъпления в ЕС и у нас са се увеличили значително, и ежедневно ставаме свидетели на мащабни и разнородни кибератаки, нанасящи огромни щети на компании и интернет потребители.

В тази връзка е особено важно за нормалното функциониране на държавата е да бъде осигурена безпроблемна работа както на държавния апарат и обектите от стратегическо значение в различните структуроопределящи сектори, така и на частния сектор, а именно чрез по-добра наказателно правна защита срещу компютърните и компютърно свързаните престъпления, при които не само неправомерно се достъпва дадена информационна система, но и данните в нея се увреждат или унищожават.

С цел пълното транспониране на европейските директиви и с оглед осигуряване на по- адекватна защита на държавата, бизнеса и гражданите от неправомерни деяния, извършени срещу информационна система, която е и засягащи техните основни права, предлага се в глава втора, раздел VIII, глава трета, раздел VII и глава девета „а“ от особената част на НК включване на квалифицирани състави на престъпления за компютърни и компютърно свързани престъпления с по-висок размер на наказанията с оглед постигане на съответствие между обществената опасност на тези престъпления и предвидените от закона наказания.

Друга група изменения включва актуализиране на нормативната уредба за противодействие спрямо компютърно свързаните престъпления срещу интелектуалната и индустриалната собственост, както и детската сексуална онлайн експлоатация.

Източник: МС

Related posts

Парламентът задължи правителството да докладва за състоянието на оградата по границата

Дани Тренчева

Проверка на „Балкански поток“ констатира сериозни нарушения

admin

Заместник-шефката на парламента Росица Кирова има пристанище с 11 кораба

44 милиона лева отпусна правителството за купуване на нови училищни автобуси

admin

НАП наложи запор върху стоки, собственост на фирма, укрила близо 100 000 лв. ДДС

admin

Автобус прегази мъж, легнал под него

admin

Leave a Comment